Category Archives: Tuyển dụng

TUYỂN THỦ KHO LÀM VIỆC TẠI QUẬN THỦ ĐỨC ( ĐẾN HẾT 31/9/2019)

tuyển dụng nhân viên thủ kho

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định. Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan. Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán …

0901.412.234